Добредојдовте во CSI KONSALTING, компанија во која може да ги задоволите Вашите економски и правни потреби.

Нашата цел е да Ви понудиме стручност во полето на управување со сметководството се со цел да ги исполните законските обврски,одговорности и потреби обезбедувајќи детален приказ на резултатите кои Вие секојдневно ги остварувате во вид на финансиски извештаи.

Постоиме за да Ви обезбедиме флексибилност, стручност, ефективност и профитабилност во реализирањето на Вашиот бизнис преку пакетите за сметководствен консалтинг, правен консалтинг и софтвер како и обезбедување на дополнителен пакет што вклучува компјутер,печатар и други канцелариски уреди кои би ја олесниле секојдневната работа.

Тимската работа, професионалноста, етичките принципи допринесуваат сметководството да стане наша грижа.

Уредно сметководство претставува темел на деловните одлуки и затоа нашата компанија Ви обезбедува

  • Финансиско сметководство
  • Материјално сметководство
  • Правен консалтинг
  • Софтвер
  • Дополнителен пакет за обезбедување на канцелариски уреди

Бирајќи го нашиот тим за соработка Вие допринесувате за:

  • Развојот на Вашиот бизнис да стане наша примарна и единствена цел
  • Обезбедување детален и точен финансиски извештај за Вашето секојдневно работење
  • Стратешки намалување на ризикот на неусогласеност со законските прописи
  • Допринос во развојот на Вашиот бизнис
  • Давање на висока сигурност и довериливост на информации и податоци
  • Креирање широк спектар на подршка и помош во реализирањето на Вашите цели
  • Намалување на трошоците за работа