ЗА НАС

Постоиме за да Ви обезбедиме флексибилност, стручност, ефективност и профитабилност во реализирањето на Вашиот бизнис преку пакетите за сметководствен консалтинг, правен консалтинг и софтвер како и обезбедување на дополнителен пакет што вклучува компјутер,печатар и други канцелариски уреди кои би ја олесниле секојдневната работа.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

УСЛУГИ

Обезбедуваме јасен и детален приказ за Вашето тековно работење и постигнати резултати чиј податоци се точни и проверени врз основа на законската регулатива. Сметководствено-финансиската анализа која ја изготвуваме за Вашата компанија генерира податоци како што се приходи, расходи, трошоци, јавни набавки и давачки и други економско-финансиски показатели.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

КОНТАКТ

Давање на висока сигурност, доверливост на информации и податоци

Креирање широк спектар на подршка и помош во реализирањето на Вашите цели

Ул.Мара Междуречка бр.37 а
E-mail: contact@cs.mk
Телефон: 02/3 078 762
Мобилен: 071/ 235 834

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ЗА БИЛО КАКВИ ПРАШАЊА КОНТАКТИРАЈТЕ СО НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

КОНТАКТИРАЈ ЕКСПЕРТ

Сметководствен Консалтинг

Професионални и стручни анализи од финансиски карактер кој ќе допринесе за развој на Вашиот бизнис

Дознај повеќе

Правен Консалтинг

Анализа на закони, законски и подзаконски акти и прописи кои се од интерес на клиентот при реализација на проект

Дознај повеќе

Софтвер

Изнајмување на софтвер за самостојно водење и увид во моементалната состојба на влезот и излезот на фактурите, состојбата на коминтентите и други извештаи

Дознај повеќе

Дополнителни пакети

Нудиме дополнителни услуги со цел подобрување на Вашата работа и повисоки резултати на Вашиот бизнис.

Дознај повеќе

ВАШИОТ УСПЕХ Е НАША ЦЕЛ

Постоиме за да Ви обезбедиме флексибилност, стручност, ефективност и профитабилност во реализирањето на Вашиот бизнис преку пакетите за сметководствен консалтинг, правен консалтинг и софтвер како и обезбедување на дополнителен пакет што вклучува компјутер,печатар и други канцелариски уреди кои би ја олесниле секојдневната работа.